THÔNG BÁO KHUYẾN MẠI THÁNG 10-2022:

KHUYẾN MÃI SỐC:

Miễn phí 2 ngày dùng thử và trải nghiệm sản phẩm
Khách hàng đăng ký với mức hơn 2 tháng sẽ được khuyến mãi như sau:
** Khách hàng đăng ký gói  2 tháng(60 ngày) cộng thêm 15 ngày.
** Khách hàng đăng ký gói gói 3 tháng(90 ngày) cộng thêm 1 tháng (30 ngày).
** Khách hàng đăng ký gói gói 6 tháng(180 ngày) cộng thêm 3 tháng(90 ngày).
** Khách hàng đăng ký gói gói 12 tháng(360 ngày) cộng thêm 6 tháng(180 ngày).