Tài liệu tham khảo

Số TT

Hợp đồng mẫu

Dowload

01

Bìa hợp đồng

Tải về máy

02

Biên bản bàn giao

Tải về máy

03

Biên nhận tiền

Tải về máy

04

File quản lý hàng bán chung cư

Tải về máy

05

File quản lý hàng bán nhà riêng

Tải về máy

06

File quản lý hàng thuê chung cư

Tải về máy

07

File quản lý hàng thuê nhà riêng

Tải về máy

08

File quản lý khách hàng

Tải về máy

09

HĐ đặt cọc Thuê nhà

Tải về máy

10

HĐ đặt cọc Mua - Bán

Tải về máy

11

Phụ lục hợp đồng

Tải về máy