THÔNG BÁO KHUYẾN MẠI THÁNG 10/2023:


Khách hàng đăng ký với mức hơn 2 tháng sẽ được khuyến mãi như sau:
** Khách hàng đăng ký gói  2 tháng(60 ngày) cộng thêm 15 ngày.
** Khách hàng đăng ký gói gói 3 tháng(90 ngày) cộng thêm 1 tháng (30 ngày).
** Khách hàng đăng ký gói gói 6 tháng(180 ngày) cộng thêm 3 tháng(90 ngày).
** Khách hàng đăng ký gói gói 12 tháng(360 ngày) cộng thêm 6 tháng(180 ngày).

BẢNG GIÁ XEM TIN CHÍNH CHỦ (Áp dụng T/10-2023)
KHU VỰC 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng
Hà Nội 300 000 vnđ 750 000 vnđ 1 500 000 vnđ 3 150 000 vnđ
Hồ chí Minh 300 000 vnđ 750 000 vnđ 1 500 000 vnđ 3 150 000 vnđ